banner2

banner10

23 Eylül 2019 Pazartesi

Tüp bebekte en güvenilir adres: NOVAART

Tüp bebek alanında mesleki birikimlerini birleştiren; Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Mehmet Erdem ve Uzman Dr. İlknur Mutlu, NOVAART Tüp bebek merkezinde çocuk özlemi çeken ailelere “Yeni bir hayat” kurmak için yola çıktı.

13 Ekim 2014 Pazartesi 18:42
Tüp bebekte en güvenilir adres: NOVAART
Tüp bebek tedavisinde büyük başarı sağlayan NOVAART Tüp bebek merkezi, hizmet anlayışı, en son gelişmeler ışığında, modern ve sıcak bir ortamda tanı ve tedaviye yönelik uygulamaları gerçekleştirmekte...

NovaArt Tüp Bebek Merkezi’nde erkek ve/veya kadına bağlı çeşitli nedenlerden dolayı bebek sahibi olamayan çiftlere her türlü tedavi yöntemi uygulanmakta. Klasik kısırlık tanı ve tedavisi, aşılama ve tüp bebek hizmetlerine ek olarak embriyoların genetik incelenmesi, testisten biyopsi ile sperm elde edilmesi, sperm dondurma ve embriyo işlemleri yapılmakta. Ayrıca normal doğum işlemleri de yapılmakta...

Tüp bebek tedavisinde başarılarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Mehmet Erdem’le tüp bebek hakkında konuştuk. Alanında uzman doktorlar Tüp bebek tedavisine dair tüm merak ettiğimiz soruları yanıtladı.
Alanında uzman doktorlar önemli bir konuda uyarıda bulundu:

“EĞER; adet düzensizliği ve yumurtlama probleminiz varsa, polikistik over teşhisi konmuşsa, endometriozis ve yumurtalık kisti problemi ile uğraşıyorsanız, yaşınız ileri ve yumurtalık rezerviniz düşükse, sperm parametreleri bozuksa, genetik ve bağışıklık sistemi sorunları varsa, başarısız tüp bebek denemeleriniz olduysa, hepsi düşükle sonuçlanan gebelikleriniz varsa, güvenilir bir merkez ve hekime ulaşmak istiyorsanız mutlaka bir tüp merkezine başvurun!”

İşte Prof. Dr. Mehmet Erdem ve Prof. Dr. Ahmet Erdem röportajı:
E.E:Tüp bebek işlemi ne demektir?
M.E: Tüp bebek işlemi, tedavi sonrası toplanan yumurtaların özel bir sıvıda ve özel şartlar altında laboratuvarda hazırlanan eşinin spermleri ile döllenmesi ve embriyo haline geldikten sonra tekrar rahim içine yerleştirilmesidir. Yumurtaları uyarmak amacıyla tedavi verilir; yumurtalar yeterli büyüklüğe geldiğinde genel anestezi altında vajinal ultrasonografi eşliğinde iğne ile follikül içine girilerek özel bir aspiratör yardımı ile sıvı emilip boşaltılır. Alınan sıvının yumurta içerip içermediği mikroskop altında belirlenir ve yumurta hücresi medium içine konur. Aynı gün erkekten alınan sperm laboratuvar koşullarında hazırlanarak yumurtalarla karşılaştırılır. Yumurta ve spermler inkübatörlerde bırakılarak spermin yumurta içine girerek döllenmeyi gerçekleştirmesi beklenir.

E.E:Tüp bebek yöntemi kimlere uygulanır?

M.E: Tüp bebek yönteminin asıl başlangıcı tüpü olmayanlara yönelikti. Doğum kanalı alınan ya da iltihaplanan hastalar için düşünülmüş bir yöntemdi. Fakat sonraki dönemlerde yüksek oranda gebelik tedavisine olumlu cevap vermeyenlerde de uygulanmaya başlandı. Çocuk sahibi olamayan çiftlerin yüzde 30’unda hiçbir neden bulunamıyor. Bu tür hastalarımızda bazı kriterler değerlendirildikten sonra tüp bebek tedavisi uyguluyoruz. Amaç sperm ve yumurtayı buluşturmaktır. Bu işlemde en basit yöntem aşılama yöntemidir. Bu yöntemle sonuç alınmazsa nedensiz kısırlıkta tüp bebek yöntemine kadar gidilir. Tüp bebek ilk olarak her iki tüpte tıkanıklık olan hastalarda gebelik elde etmek için yapılsa da sonraki yıllarda açıklanamayan kısırlık, erkek nedenli ortaya çıkan kısırlık, rahime bağlı değişik endikasyonlarla da yapılmaya başlanmıştır. Her türlü yöntem denemelerine oranla tüp bebek yöntemi daha başarılıdır. Yaş gruplarına göre değişmekle beraber özellikle 35 yaşın altındaki hastalarda büyük başarı elde edilmektedir.

E.E:Tüp bebek yöntemindeki basamaklar nelerdir?

M.E: Anne ve babanın döllenme hücrelerine Gamet denilir. Tüp bebek yönteminin aşılamadan en büyük farkı; erkeğin spermi ve kadının yumurtası dışarda döllenir. Aşılama yönteminde ise sperm hazırlığı yapılır. Spermlerden hareketli olanları rahim içine verilir. Spermler doğum kanalına giderek yumurta yakalayıp döllüyorlar, tüp bebekte bu işlem dışarda yapılıyor. Doğal yollarda her kadının ayda bir yumurtası olur fakat tek bir yumurta ile tüp bebek yapmak pek mümkün değildir. Çünkü her toplanan yumurta döllenmeyebilir. Bu nedenle kadına yumurta büyütücü iğneler veriliyor. Böylelikle ayda 3-5 yumurta elde edilebiliniyor. Bu yumurtalar toplayıp olgun olanları eşinin spermi ile dölleyip, laboratuvar ortamında büyümüş olan embriyolardan seçerek yerleştiriyoruz. Basamakları temel olarak hangi nedenle yapılırsa yapılsın yumurta büyütücü iğne yapılıyor. 2 yöntem vardır; Konvansiyonel tüp bebek tedavisi(düz tip bebek) sperm bozukluğuna bağlı olarak başarısız olduğu çiftlerin sperm hücresinin yumurtayı dölleyebilmesi için gerekli olan bir reaksiyondur. Konvansiyonel yöntemde yaklaşık olarak yumurtaların %70'i döllenmektedir. Konvansiyonel ile gebelik şansı çok düşük veya imkansız olanlara Mikro-enjeksiyon yöntemi uygulanır. Döllenme daha fazla olduğu için mikroenjeksiyon yöntemi tercih edilmektedir.

E.E:Tüp bebek tedavisinde başarı oranı nedir?

M. E:Başarı oranını etkileyen faktörler vardır. Ülkeler toplandığında ortalama canlı bebek doğumu yüzde 25-30’lar civarındadır. Yaş en büyük faktördür. Özellikle 35-40 yaşlarda başarı oranı düşmektedir. 40 yaşından sonra ise başarı oranı yüzde 5lere kadar inmektedir. Kadının yumurta rezervi azsa başarı oranı yine düşmektedir. Genelde en iyi grup 25-30 yaş arasındaki bayanlardır. Bu yaş grubundaki kadınlarda başarı oranı yüzde 60/70 lerdedir. Hem 40 yaşını geçmiş hem de yumurta sayısı az olan kadınlarda başarı oranı oldukça azdır.

E.E: Tüp bebek tedavisi kaç defa uygulanır?

M.E: Belirli bir oran olmamakla beraber 3’ten sonra verimliliğinde azalma olabilir. Önemli olan embriyonun kalitesidir. Emriyosu kaliteli olup, herşeyin yolunda gittiği fakat gebe olamayan hastalar için önemli çalışmalar yapılıyor. Bu tür hastalar için büyük çaba sarfediyoruz. Bazen 10’uncu 20’inci denemelerde mucize bir gebelik olabiliyor.

E.E:Erken menapoza giren bir kadının çocuk sahibi olma imkanı var mı?

M.E:En çok uğraştığımız hasta grubu bu tür hastalardır. Erken menapozun tanımı, 40’lı yaşlardan önce menapoza girmiş olmaktır. Normal bir kadın 49-50 yaşında menapoza girmelidir. 40 lı yaşlardan itibarren yumurta sayısı azalmaktadır. Erken menapoz genetik faktörlerden kaynaklanabilir. Bu tür hastalarda yumurtanın üzerinde bulunan yumurta hücresi artık yer almaz. Bunun içinde yapılabilecek bir tedavi şekli yok maalesef.

E.E: Tüp bebek gebeliğiyle normal bebek gebeliğinde yaşanan farklılıklar var mı?

M.E: Genel olarak diğer gebelikle çok büyük fark yok fakat tüp bebek tedavisinde düşük bebek riski biraz daha fazladır. Bebeğin sağlığını etkileyen bir yöntem değildir. Fakat doğan bebek erkekse genetik faktörler nedeniyle büyüdüğünde kısır olabilmektedir. Devlet embriyo transfer sayısını kısıtladığı için, maksimum 2inci 3üncü denemeden sonra 2 tane verilebiliyor. Genelde bu nedenle üçüz doğum sayısı azalmakla birlikte ikiz doğumunda da erken doğum riski olmaktadır.


Prof. Dr. Ahmet Erdem tüp bebek yönteminde bilinmeyenleri aktardı...


E.E: Azospermik hastalarda tüp bebek başarısı nasıldır?

A.E: Erkek kaynaklı infertilite nedeniyle başvuran çiftlerde sperm bulunamaması (azospermi) durumunda sperm izlenmeme nedeninin saptanması tedavi başarısının ön görülmesi açısından önemlidir. Azosperminin sperm kanalında tıkanıklık nedeniyle oluştuğu hastalarda başarı şansı, testis kaynaklı nedenlere göre daha yüksektir. Ancak günümüzde yaygın olarak kullanılan mikro enjeksiyon yöntemi ile testisten az sayıda sperm elde edilse bile başarı şansı genellikle etkilenmemektedir.

E.E: Tüp bebek başarısına laboratuarın katkısı nedir?

A.E: Tüp bebek başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri de gerek çalışanlar, gerek kullanılan malzeme ve teknikler açısından tüp bebek laboratuarının kalitesidir. Laboratuarda çalışanların konu ile bilgi, beceri ve deneyimleri son derece önemlidir. Laboratuarda önemsiz gibi düşünülebilecek küçük ayrıntılar gebelik sonuçlarını önemli düzeyde etkilemektedir. Laboratuarda kullanılan malzemeler non-toksik olmalıdır. Embriyoların gelişim evrelerine göre uygun kültür ortamları kullanılmalıdır.

E.E:Yumurta ve embriyo kalitesi ne demektir?

M.E:Tüp bebek uygulamalarında yumurta toplama günü elde edilen yumurta sayısı kadar, başarılı bir döllenme, bölünme ve gelişme için yumurta kalitesi de son derece önemlidir. Yumurta kalitesini etkileyen en önemli faktörler kadın yaşı, yumurta uyarma süreci (kullanılan ilaç protokolü, ilaçların uygun dozda ve zamanında kullanılması, takiplerin doğru olarak yapılması), yumurta çatlatma iğnesinin dozu ve zamanlaması, yumurta toplama işleminin zamanında ve uygun şekilde yapılmasıdır. Elde edilen yumurtalardan iyi kalitede olgun olanları döllenme potansiyeli en yüksek olduğundan işleme alınmaktadır.
Oluşan embriyoların sayısı ve kalitesi de tüp bebek başarısının önemli belirleyicilerindendir. Döllenme oranlarının yüksek olması gelişecek embriyo sayısının da fazla olmasını sağlar. Birden fazla embriyo tranferi gebelik oranlarını arttırmakla beraber istenmeyen bir durum olan çoğul gebeliklerin de artmasına neden olur. Döllenme oranının düşük olması durumunda da az sayıda embriyo gelişir ve gebelik şansı belirgin olarak azalır. Embriyo kalitesi ise yumurta kalitesine, hastanın yaşına, kromozomal bozukluk olup olmamasına göre değişir. Yaş ilerledikçe yumurta sayısı ve kalitesi, embriyolarda kromozom bozukluğu bulunma riski artmaktadır. Kaliteli embriyo elde etmede sperm kalitesi de önemli olduğundan enjeksiyonda kullanmak üzere morfolojik olarak en iyi spermlerin seçilmesi gerekir.

E.E: Embriyo transfer işlemi ne zaman yapılmaktadır?

A.E:IVF programlarında embriyo transfer işlemi çoğu kez yumurta toplama işleminden 3 gün sonra yapılır. Ancak çok sayıda iyi kalite embriyo mevcut olduğunda, çiftlere 5. gün(blastokist) transferi önerilebilir. Blastokist transferi 3. gün embriyolarına göre daha yüksek canlı doğum oranlarına sahiptir. Bu avantajlarına rağmen, blastokist transferi kararı 3. gün embryolarının yeterli sayıda ve çok iyi kalitede olması ile mümkündür. Ayrıca yüksek gebelik şansı sayesinde, çoğul gebelikten kaçınmak için 5.gün tek blastokist transferi yapmak gibi bir avantaj sağlamaktadır.

HABER KAYNAĞI HABEREVET.COM
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
ÖZEL HABER
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
banner15
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
ARŞİV